Rýchly kontakt: 0915 153 605
Pri nákupe nad 150 EUR doručenie ZDARMA.

Detské kočíky skladom. Odber možný ihneď

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

I.

Všeobecné ustanovenia

1) Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je spoločnosť:

Zoltán Nagy

Ružová 3913/10

946 03 Kolárovo

Mobil: 0908 120 087

E-mail: info@webkociky.sk

IČO: 40 530 906

DIČ: 1034921833

IČ DPH: SK1034921833

číslo účtu: SK7202000000001715420759

Príjem objednávok cez eshop: nonstop
Zodpovedný vedúci: Zoltán Nagy
Orgán dozoru: Inšpektorát SOI so sídlom v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná 9, 950 50 Nitra 1

Spoločnosť je zapísaná v ŽR obvodný úrad v Komárne číslo 401-13628 (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2) Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá spôsobom uvedeným v bode II. ods.1 týchto Obchodných podmienok, kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka. Pre účely zákona č. 102/2014 Z. z. sa spotrebiteľom rozumie fyzická alebo právnická osoba, ktorá nenakupuje tovar pre účely jeho predaja iným osobám, za účelom podnikania alebo výkonu zamestnania či povolania.

II.

Objednávka

1) Kupujúci si môže objednať tovar nasledovne:

- priamo na internetovej stránke www.webkociky.sk prostredníctvom nákupného košíka

- e-mailom na adrese info@webkociky.sk (s uvedením presného názvu tovaru, počtu objednaných kusov, presnej adresy a telefónneho čísla kupujúceho)

- osobne v predajni PRE DETIČKY, Rábska č.3163 , 946 03 Kolárovo.

2) Objednávka vykonaná prostredníctvom nákupného košíka alebo e-mailom sa považuje za záväznú a je v súlade so zákonom č. 102/2014 Z. z. chápaná ako zmluva uzavieraná na diaľku.

3) Objednávka je návrhom kúpnej zmluvy, ktorá vzniká samotným dodaním tovaru kupujúcemu. Odoslaním objednávky sa kupujúci zaväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.

4) Po doručení objednávky bude táto objednávka zaevidovaná v systéme predávajúceho. Najneskôr do 24 hodín (v pracovné dni) príde kupujúcemu potvrdenie o prijatí a podrobnostiach objednávky (dostupnosť tovaru, cena, dodacia lehota a pod.). Potvrdením objednávky predávajúci akceptuje návrh kupujúceho na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

5) Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných systémom pri registrácii, alebo pri realizácii objednávky. Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

6) Vyplnením záväznej objednávky, či registračného formulára v rámci internetového obchodu dáva kupujúci predávajúcemu súhlas k zhromažďovaniu a archivovaniu osobných údajov o kupujúcom a o jeho nákupoch. Predávajúci sa zaväzuje, že tieto údaje budú v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov použité iba v rámci obchodného vzťahu medzi predávajúcim a kupujúcim a nebudú poskytnuté tretej osobe (s výnimkou osoby zabezpečujúcej prepravu tovaru).

7) Kupujúci má právo stornovať objednávku do 12 hodín od jej odoslania bez uvedenia dôvodu. Takéto storno objednávky je bez poplatku. Po uplynutí 12 hodinovej doby predávajúci považuje objednávku za záväznú.

Objednávku je možné stornovať výlučne písomnou formou (e-mailom) na adresu info@webkociky.sk. Potvrdenie stornovania objednávky oznámi predávajúci kupujúcemu tiež výlučne písomnou formou (e-mailom). Písomná forma sa vyžaduje z dôvodu doložiteľného dokladu storna pre predávajúceho a zastavenie vybavovania objednávky.

8) Ak kupujúci zaplatil zálohu alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet alebo adresu do troch pracovných dní. Predávajúci má právo zrušiť objednávku aj v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne alebo neúplne uvedené kontaktné údaje, nedostupnosť kupujúceho a pod.).

III.

Dodacie lehoty a podmienky

1) Predávajúci dodá tovar kupujúcemu, čo možno v najkratšej dobe po prijatí elektronickej objednávky. Objednávky sa realizujú okamžite v prípade, že je tovar na sklade. Vo výnimočných prípadoch, keď objednaný tovar nie je na sklade, a nie je k dispozícii ani u výrobcov a dovozcov, môže byť dodacia lehota dlhšia. Doručenie kuriérom je do 24 hodín od odoslania tovaru. Doručovanie sa vykonáva počas pracovných dní v rámci SR. V prípade záujmu o doručenie tovaru mimo SR je potrebné kontaktovať predávajúceho.

2) O dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky e-mailom alebo telefonicky. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 2.7 týchto obchodných podmienok.

3) Tovar je kupujúcemu odoslaný až po pripísaní peňazí na bankový účet predávajúcehoôsob(keď zákzník zvolil spôsob platby bankovým prevodom).

4) Predávajúci sa zaväzuje:

● dodať kupujúcemu druh, veľkosť, množstvo a farebné prevedenie objednaného tovaru a to v dohodnutej cene

● dodať kupujúcemu tovar vhodne zabalený, aby nedošlo k poškodeniu tovaru počas prepravy.

5) Predávajúci nezodpovedá za:

● oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou,

● oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou kupujúcim pri objednávaní tovaru,

● za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou spoločnosťou,

● prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

6) Kupujúci sa zaväzuje:

● objednaný tovar prevziať a skontrolovať neporušiteľnosť a kompletnosť zásielky,

● zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platných obchodných podmienok platných v deň odoslania objednávky

● pokiaľ je zásielka viditeľne poškodená a zničená, kupujúci je povinný bez prevzatia zásielky ihneď kontaktovať predávajúceho a so zasielateľskou spoločnosťou spísať Zápis o škode na zásielke;

● v prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme pri prvom doručení a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru a v prípade, ak si tovar neprevezme, aj náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

7) Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto. Súčasťou zásielky je vždy dodací list.

8) V prípade doručenia tovaru kuriérom je tovar poistený v plnej výške .

IV.

Cena, platobné podmienky a prepravné

1) Ceny uvedené na internetových stránkach www.webkociky.sk platia pre nákup tovarov prostredníctvom internetového obchodu. Cena platí pre konkrétny tovar a neobsahuje žiadne iné služby, dopravné ani žiadne iné náklady, pokiaľ to nie je výslovne uvedené v popise tovaru. Pre nákup tovarov priamo v predajni – PRE DETIČKY platia ceny, ktorými sú tieto tovary v predajni označené.

2) Predávajúci – obchod PRE DETIČKY je platcom IČ DPH: SK 1034921833.

3) Ceny uvedené na internetových stránkach www.webkociky.sk sú s 20% DPH.

4) K cene za tovar bude pripočítaná cena za doručenie tovaru podľa spôsobu a miesta doručenia + balné.

5) Tovar je možné uhradiť:

● prevodným príkazom alebo vkladom na účet predávajúceho na základe zálohovej faktúry, alebo na základe údajov poslaných predávajúcim kupujúcemu

● na dobierku pri prevzatí tovaru od kuriéra

● v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru v predajni – PRE DETIČKY

6) Všetky platby musia byť uskutočnené v EUR.

7) Daňový doklad (faktúra) je doručený kupujúcemu spolu s tovarom.

8) Pri preberaní tovaru platí kupujúci cenu za produkt + dopravné a prípadne cenu dobierky.

9) Výška nákladov na dopravu bude vždy oznámená spotrebiteľovi pri potvrdzovaní objednávky.

10) Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu doručenia a hodnoty objednávky. Konkrétny spôsob dodania si zvolíte v sekcii „objednávka“.

Aktuálne sadzby a spôsob doručenia tovaru v rámci Slovenska (v cene zahrnuté poštovné + balné):

 • kuriér /prevod na účet/: 4,99 €

 • kuriér /dobierka/: 4,99 €

 • osobne na predajni Rábska č. 3163, Kolárovo

 • Nad 150 € - poštovné+ balné ZADARMO !!!

 UPOZORNENIE

Na ťažký nábytok - nábytkové zostavy, skrine, kombinované postieľky účtujeme balné vo výške 14,99 Eur!!!

Alternatívne Vám odporúčame navštíviť našu predajňu v Kolárove, kde si môžete objednané produkty tohto typu osobne vyzdvihnúť.

Ceny tovaru

Všetky ceny uvedené na stránkach sú vrátane 20% DPH. V cene tovaru nie je započítané poštovné a balné.

V.

Odstúpenie od zmluvy

 1. Spotrebiteľ má na základe zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon“) podľa ustanovení § 7 a nasledujúcich právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 kalendárnych dni odo dňa prevzatia tovaru. Ak predmetom kúpnej zmluvy je dodanie tovaru, spotrebiteľ má právo odstúpiť od zmluvy aj pred dodaním tovaru.
 2. Spotrebiteľ je povinný, ak toto právo chce využiť, písomné odstúpenie od kúpnej zmluvy osobne doručiť najneskôr v posledný deň určenej lehoty na kontaktnú adresu predávajúceho alebo toto odstúpenie odovzdať na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň lehoty na adresu, ktorá je uvedená v kontaktoch. Spotrebiteľ je povinný po oznámení o odstúpení od zmluvy zaslať alebo doručiť osobne predmet zmluvy od ktorej odstupuje spolu so všetkou dokumentáciou – napr. originálom faktúry, návodom a inou dokumentáciou k tovaru, ktorá mu bola doručená spolu s tovarom, najneskôr však do 14 dní odo dňa odstúpenia (§10 ods. 1 Zákona). Odporúčame kupujúcim aby si vyhotovili pre vlastnú potrebu kópiu faktúry a tovar zasielali doporučene a ako poistenú zásielku. Na odstúpenie od zmluvy môžete využiť nasledovný formulár: Odstúpenia od kúpnej zmluvy, v ktorom je potrebné vyplniť minimálne údaje s označením "*" – hviezdičkou. (http://www.nakupujbezpecne.sk/docs/form/odstupenie%20od%20zmluvy.pdf).
 3. Tovar nám nezasielajte na dobierku, takýto tovar nebude prevzatý.
 4. Prevádzkovateľ e-shopu vráti zaplatené plnenie za tovar / službu vrátane nákladov na dopravu v zmysle ust. §9 ods. 3) zákona č. 102/2014 Z.z. ako i nákladov preukázateľne vynaložených na objednanie tovaru do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia od zmluvy, avšak nemusí vrátiť peniaze skôr ako je mu doručený tovar alebo spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru, to neplatí v prípade ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne sám.
 5. Náklady na vrátenie tovaru znáša spotrebiteľ.
 6. Právo na odstúpenie od zmluvy sa neuplatňuje pre tovary a služby, ktoré sú vymedzené v §7 ods. 6 písm. a) až l) zákona č. 102/2014. Z.z.
 7. Spotrebiteľ znáša akékoľvek zníženie hodnoty tovaru, ktoré bolo spôsobené jeho používaním nad rámec potrebný pre zistenie funkčnosti a vlastností tovaru.

VI.

Záruka a servis

1) Všetky dodávky tovaru podliehajú záručným a reklamačným podmienkam. Kupujúci prijíma platnosť záručných a reklamačných podmienok odberom tovaru u predávajúceho, vyzdvihnutím balíka alebo dobierky, a tým nadobudnú platnosť. Reklamačný poriadok sa riadi ustanoveniami Občianskeho zákonníka, Obchodného zákonníka a Zákona o ochrane spotrebiteľa v oblasti reklamácie tovaru.

2) Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obche www.webkociky.sk je totožná so záručnou dobou poskytovanou výrobcom daného tovaru, pričom dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov pokiaľ pri konkrétnom tovare nie je uvedené inak. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

3) Pred prevzatím a zaplatením zásielky z pošty alebo od kuriéra, si ešte na mieste skontrolujte, či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať. Súčasťou dodania tovaru je faktúra, ktorá slúži ako dodací a záručný list.

4) Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné chyby, ktoré boli zistenÃke tovaru, alebo počas jeho používania.
Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

5) Zákazník si uplatňuje reklamáciu vypísaním reklamačného protokolu a jeho odoslaním na mailovú adresu info@webkociky.sk, alebo prostredníctvom Slovenskej pošty na adresu predávajÃ

6) Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy, vrátane kópie faktúry teda dokladu o kúpe prípadne záručného listu.

7) Všetky záručné opravy sú bezplatné.

8) Miestom na dopravenie reklamovaného tovaru je prevádzka predávajúceho ak predávajúci neurčí inak (napr. dopraviť tovar priamo do servisného strediska).

9) Predávajúci vydá v deň prijatia reklamácie kupujúcemu doklad o prijatí reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej predávajúcim, napr. vo forme e-mailu a v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru.

10) Predávajúci je povinný bezprostredne po rozhodnutí informovať kupujúceho telefonicky alebo e-mailom o výsledku reklamačného konania a zároveň kupujúcemu doručiť e-mailom alebenou poštou písomný doklad o vybavení reklamácie (reklamačný protokol) najneskôr do 30 dní odo dňa upreklamácie.

11) Práva kupujúceho pri uplatňovaní reklamácie:

 • pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby tá bola odstránená bezplatne, riadne a včas. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci. Kupujúci môže požadovať namiesto o opravy vady (opravy) výmenu chybnej veci za bezchybnú, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť chyby. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.
 • pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo buď na výmenu veci alebo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí) alebo zľavu z ceny.
 • reklamácia sa považuje za vybavenú, ak sa skončí reklamačné konanie odovzdaním reklamovaného tovaru, jeho výmenou alebo vrátením kúpnej ceny tovaru, písomnou výzvou na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.

Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.

3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.

4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:

 • a) právo na informácie, ktoré je plnená týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 • b) právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby - § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail.,
 • c) právo na opravu osobných údajov - § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 • d) právo na vymazanie osobných údajov - § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 • e) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov - § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 • f) právo namietať spracovanie osobných údajov - § 27 Zákona,
 • g) právo na prenosnosť osobných údajov,
 • h) právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.

5. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: Zoltán Nagy, Ružová 3913/10. 94603 Kolárovo, 0908120087, info@webkociky.sk, ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 10 rokov pre účely archivácie. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.

6. Prevádzkovateľ poveril sprostredkovateľa, ktorý je prevádzkovateľom internetového portálu heureka.sk so službou Overené zákazníkmi, spoločnosť Heureka Shopping, s.r.o. so sídlom Karolínksa 650/1, 186 00 Praha, IČO: 02387727 / pricemania.sk so službou Hodnotenie obchodu, spoločnosť Pricemania s. r. o., so sídlom Karpatská 6, 811 05 Bratislava, IČO: 43860599, aby v mene prevádzkovateľa e-shopu spracúvala jednorázovo osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, e-mail a informácie o objednanom tovare za účelom hodnotenia kvality nákupu. Pre účely tohto hodnotenie zašle sprostredkovateľ jednorazový e-mail kupujúcemu s možnosťou hodnotenia.

7. Tieto stránky zaznamenávajú vašu IP adresu, informácie o čase koľko času strávite prezeraním tých stránok a informácie o tom z akých stránok k nám prichádzate. Cookies sú textové súbory, ktoré sú ukladané vo vašom počítači a používajú sa aj na meranie návštevnosti stránky a prispôsobenie zobrazenia stránok a vďaka týmto súborom Vám dokážeme ponúknuť kvalitnejší. Preto tieto súbory vnímame ako náš oprávnený záujem. Niektoré súbory cookies sú súbormi tretích strán, napr. Youtube, Google a podobne.

8. Súbory cookies si môžete kedykoľvek vymazať alebo ich zbieranie nastaviť priamo v nastaveniach internetového prehliadača. Ak chcete odmietnuť zbieranie súborov cookies nastavte si to vo svojom internetovom prehliadači.